Waldemar Fydrych

kabouters en wc-papier tegen de onderdrukker

Waldemar Fydrych is een Poolse kunstenaar die met zijn beweging Oranje Alternatief vreedzame protesten organiseerde tegen het communistische regime. Hij gebruikte kunst en humor als basis voor de politieke strijd. Al het eigendom zou volgens de communistische ideologie eerlijk onder de burgers verdeeld zijn, maar in werkelijkheid kampte Polen met grote tekorten aan levensmiddelen en andere basisproducten. Tijdens demonstraties deelde Fydrych schaarse producten uit, zoals wc-papier en maandverband. Daarmee liet hij zien dat de ‘officiële waarheid’ van de Communistische Partij niet overeenkwam met de werkelijkheid.

“Kun je een politieagent serieus nemen wanneer hij je vraagt waarom je hebt deelgenomen aan een illegale kabouterbijeenkomst?”

– Waldemar Fydrych

Het communistische regime, dat zichzelf zeer serieus nam, kon niet omgaan met absurditeit. Daarom gebruikte Waldemar Fydrych absurditeit als wapen om het kritische denken te beschermen, en stak zo de draak met de dogma’s van het regime. Toen oppositionele slogans werden overschilderd, gingen Fydrych en zijn metgezellen kabouters op muren schilderen. Al snel verschenen de kabouters overal in Wroclav, en later ook in andere steden. Het Oranje Alternatief organiseerde kabouterprotesten, waar duizenden mensen verkleed als kabouter aan deelnamen. Alleen al door de verschijning van de kabouters werd de militie die hen arresteerde belachelijk gemaakt.

“De hele wereld is een kunstwerk. Zelfs één enkele politieagent die op straat staat, is een kunstwerk.”

– Waldemar Fydrych

De status quo in de tijd van Waldemar Fydrych:

Van 1945 tot 1989 werd Polen geregeerd door een dictatoriaal communistisch regime.

Er was geen vrijheid van meningsuiting en geen vrijheid van informatie. Het regime bepaalde welke boeken je mochten lezen, welke muziek je mocht luisteren en wat de kranten moesten schrijven.

Om dingen voor elkaar te krijgen, zoals toelating tot de universiteit, moesten mensen hun loyaliteit aan de communistische partij bewijzen

Het communisten predikte gelijkheid, maar in werkelijkheid was er een elite met enorme privileges.

“Rationalisme kan alleen worden verklaard door een angst die de verbeelding afstompt.”

– Waldemar Fydrych

HET HEDEN

CARMEN GHEORGHE

Carmen Gheorghe weigerde zich neer te leggen bij haar lot als huisvrouw en helpt nu Roma-vrouwen om zelf hun toekomst te bepalen. (Roemenië, nu)