Waldemar Fydrych

krasnoludki i papier toaletowy przeciwko reżimowi

Waldemar Fydrych to polski artysta, który organizował pokojowe protesty przeciwko reżimowi komunistycznemu, swój ruch nazwał Pomarańczową Alternatywą. Używał sztuki, humoru i groteski jako podstawowych narzędzi walki z komunistyczną władzą. Zgodnie z ideologią komunistyczną, wszystkie zasoby powinny być równo rozdzielone między wszystkich obywateli. W rzeczywistości jednak Polska cierpiała na duże niedobory podstawowych towarów. Podczas demonstracji Fydrych rozdawał produkty, których nie można było kupić w sklepie, takie jak papier toaletowy i podpaski higieniczne. W ten sposób pokazywał, do jakich absurdów doprowadziła władza komunistyczna.

„Czy można poważnie traktować milicjanta, który zadaje pytanie: »Dlaczego brał pan udział w nielegalnym spotkaniu krasnoludków?«”

– Waldemar Fydrych

Reżim, który sam siebie traktował bardzo poważnie, nie potrafił reagować, kiedy ktoś wyśmiewał absurdy życia w kraju komunistycznym. Waldemar Fydrych uczynił więc ze śmiechu broń przeciwko reżimowi. Kiedy antyrządowe hasła polityczne były zamalowywane przez milicjantów, Fydrych i jego współpracownicy zaczęli malować na murach krasnoludki. Wkrótce krasnale zaczęły pojawiać się wszędzie we Wrocławiu, a później także w innych miastach. Pomarańczowa Alternatywa zaczęła organizować protesty, w których brały udział tysiące ludzi przebranych za krasnoludki. Sam ich wygląd sprawiał, że milicjanci, którzy przeprowadzali aresztowania, wyglądali śmiesznie i niezręcznie.

„Czy można poważnie traktować milicjanta, który zadaje pytanie: »Dlaczego brał pan udział w nielegalnym spotkaniu krasnoludków?«”

– Waldemar Fydrych

Status quo w czasach Waldemara Fydrycha

Od 1945 do 1989 roku Polską rządził reżim komunistyczny.

Nie było wolności słowa i informacji. Reżim decydował o tym, jakie książki można czytać, jakiej muzyki słuchać i co pisać w gazetach.

Aby osiągnąć pewne cele, takie jak przyjęcie na uniwersytet, ludzie musieli udowodnić swoją lojalność wobec partii komunistycznej

Komunizm promował równość, ale w rzeczywistości istniała elita z ogromnymi przywilejami.

Cały świat jest dziełem sztuki, a więc nawet pojedynczy milicjant stojący na ulicy, jest dziełem sztuki”

– Waldemar Fydrych

Obecnie

CARMEN GHEORGHE

Carmen Gheorghe odrzuciła tradycyjną rolę gospodyni domowej, pomaga romskim dziewczętom i kobietom zmieniać ich przyszłość. Rumunia, obecnie.