Consensusmachine: WINWIN

Consensus en compromissen zijn onontbeerlijk om een democratie te laten werken. We kunnen
immers niet allemáál onze zin krijgen. Toch is een politicus die compromissen sluit al snel een slappeling en consensus vaak ver te zoeken in deze gepolariseerde tijd. Kijk maar naar de discussie over de Europese Unie of klimaatverandering: voor- en tegenstanders roepen vanuit hun eigen loopgraven